Om oss

Ivar Enlid startet i det små på låven hjemme på gården, men etter hvert som etterspørselen økte ble det nødvendig å utvide med flere laftere, bedre hjelpemidler og en permanent plass for produksjonen.

I 1998 ble det derfor satt opp en produksjonshall på 450 kvm.
17 år senere, i 2015, ble det satt opp en ny oppvarmet hall, og den gamle hallen brukes nå som lager.

Det er for tiden tre faste laftere som arbeider i produksjonen og som også er med under montering og innredning.

Enlid's Tradisjonslaft AS utfører sitt håndtverk på bakgrunn av gamle tradisjoner. Arv fra tidligere generasjoner og mange års erfaring, er garantien for at ditt byggeprosjekt blir vellykket.

Vi har et litt spesielt forhold til trær, og da spesielt furu. I laftede hus stilles det store krav til materialene. Derfor bruker vi trevirke av høyeste kvalitet, og benytter oss for det meste av tettvokst furu.

Vi bruker lokale sagbruk som kjenner håndverket.


Personvern